120. Làm thế nào để check log đăng đơn/ hủy đăng đơn/ chỉnh sửa thông tin đơn sau khi sale đã chốt

Để check log đăng đơn/ hủy đăng đơn/ chỉnh sửa thông tin đơn sau khi sale đã chốt, anh/chi vui lòng thao tác như sau

Chọn 4. Telesale ---> 4.1 Tác nghiệp telesale

Tại đây, ở cột cuối cùng bên phải bảng thống kê

Click vào biểu tượng xem lịch sử tác nghiệp

Các trạng thái đơn hàng như: hủy đơn, đăng đơn, hủy chốt,... đều được lưu lại lịch sử

Last updated