93. Kết nối/ Tạo tài khoản tổng đài Omicall ?

Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng tổng đài Voice IP của Omicall kết hợp trên Pushsale thì quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh đang hỗ trợ đơn vị để khai báo lập tài khoản kết nối.

Một số lưu ý trong quá trình sử dụng:

Lưu ý 1:

Các loại tài khoản tổng đài gồm: Tài khoản tổng đài admin (1 tài khoản duy nhất) và các tài khoản tổng đài nhân viên.

Lưu ý 2:

Tổng đài Voice IP cần phải gắn đầu số vào thì mới có thể gọi ra vào được và có thể gắn nhiều tài khoản vào 1 đầu số và gọi cùng 1 lúc được.

Lưu ý 3: Trước khi gọi điện cần phải set up kịch bản gọi điện trên tài khoản omicall thì mới có thể thực hiện cuộc gọi được.

Cách set up kịch bản gọi

Bước 1: Truy cập tài khoản Omicall chọn mục cài đặt

Bước 2: Chọn mục tổng đài chọn phần set up kịch bản gọi

Bước 3: Tại các ô cuộc gọi ra và cuộc gọi vào lựa chọn chỉnh sửa

Bước 4: Tại màn chỉnh sửa ta gán danh sách nhân viên được phép gọi ra, gọi vào và bấm cho phép để lưu

Last updated