130. Lọc những đơn đã chốt rồi bị hủy

Để lọc những đơn đã chốt rồi bị hủy, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Chọn 4. Telesale ---> 4.1 Tác nghiệp Telesale

Tại đây, anh chị lọc các trường thông tin sau

  • Kiểu ngày: Ngày sale chốt đơn

  • Trạng thái chốt đơn: Chưa chốt đơn

Sau đó bấm "Tìm kiếm"

Hệ thống sẽ show ra những đơn đáp ứng điều kiện lọc

Có thể check lại trong Lịch sử tác nghiệp đơn để xem cập nhật chi tiết của thao tác Hủy chốt

Như vậy là anh/chị đã lọc được những đơn đã bị chốt rồi hủy chốt

Last updated