137. Các biện pháp bảo mật có thể áp dụng trên Pushsale.vn

I. Bưu cục

 • Cố định số điện thoại người nhận, chỉ áp dụng in theo mẫu đơn của Pushsale( Viettel, GHTK, J&T, GHN là bắt buộc dùng mẫu của giao hàng) (vào xem mục 12 tại đây)

 • Đổi đơn vị vận chuyển

II. Nội bộ

 1. Sale

 • Tăng bảo mật của tài khoản: đặt tên đăng nhập theo tên nhân viên( chi tiết xem tại đây)

 • Đặt pass khó: đặt pass có: chữ in hoa, in thường, kí tự đặc biệt, số ...

 • Khóa tài khoản nhân viên đã nghỉ( chi tiết xem tại đây)

 • Bật phê duyệt đăng nhập(vào mục 6 tại đây)

 • Giới hạn tìm kiếm: Thiết lập giới hạn số lượng tìm kiếm( chi tiết xem tại đây)

 • Thiết lập Sale chỉ tìm kiếm được data của mình( báo CSKH Pushsale để được thiết lập)

2. MKT

 • Kết nối excel: Liên kết thêm 1 link Google sheet để data trỏ về sau đó khóa quyền chỉ cho chủ doanh nghiệp xem file( tuy nhiên bản chất dùng excel/google sheet vẫn có thể bị hack)

 • Che số của MKT( báo CSKH Pushsale để được thiết lập)

 • Giới hạn tìm kiếm: Thiết lập giới hạn số lượng tìm kiếm( chi tiết xem tại đây)

 • Thiết lập MKT chỉ tìm kiếm được data của mình( báo CSKH Pushsale để được thiết lập)

3. Vận đơn

 • Khóa quyền xuất excel: Phân quyền không cho tài khoản kho xuất excel( xem thiết lập tại đây)

 • Tùy chỉnh các cột được xuất excel: Chỉ nên để mã vận đơn và địa chỉ, không để số điện thoại

 • Nên kết nối tự động để kế toán không cần xuất excel để gửi sang ĐVGH.\

4. Sử dụng Google Authen

Tính năng cần liên hệ bộ phận kinh doanh để được hỗ trợ cài đặt.

HDSD tính năng:

1- TK admin:

Vào Thông tin cá nhân => sử dụng app Authenticator để quét mã => Đăng xuất và đăng nhập lại bằng mã vừa sinh ra.

Tạo mã qrcode mới => không thể sử dụng mã cũ để đăng nhập, phải quét lại mã mới

2- Đối với các tài khoản còn lại

Admin vào 1.2.1 Danh sách nhân viên => Sinh mã qr => Bấm lưu ảnh (Tải ảnh về) Tương ứng với mỗi tài khoản sẽ có một mã google authen riêng

3 - Các bước thực hiện

B1: Tải app Authenticator để lấy mã qrcode

B2: Quét mã

B3. Đăng nhập

Lưu ý:

Điều kiện bắt buộc là tk admin vẫn đang đăng nhập sẵn ở PS, sau đó mới bật GG authen thì vào thông tin cá nhân quét mã như hướng dẫn Khi bật gg authen thì các đơn vị phải tắt “Cho phép tài khoản phải được phê duyệt mới đăng nhập được vào hệ thống” thì khi đó đăng nhập mới hiển thị nhập mã gg authen Khi bật sử dụng google authen thì đơn vị nào đang sử dụng mã capcha sẽ tự động bị tắt Khi bấm sinh mã qrcode mới thì mã qrcode cũ sẽ không đăng nhập được

Last updated