Làm thế nào để tự động chọn kho lấy hàng gần nhất theo địa chỉ người nhận?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 5.2.1 Danh sách kho -> Tạo ra các kho theo địa chỉ lấy hàng

2. Tại Popup cập nhật kho -> Chọn các tỉnh thành phố được giao từ kho này -> Bấm nút Cập nhật

Tips:

  • Có thể chọn các gợi ý Tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Nam để thêm nhanh các tỉnh thành phố

  • Việc lựa chọn tỉnh thành mặc định chỉ mang tính chất gợi ý, sale vẫn có thể chọn lại kho khi lên đơn

  • Lưu ý: Nếu 1 tỉnh được chọn đồng thời ở nhiều kho, đơn hàng sẽ được ưu tiên theo kho được tạo trước

Last updated