48. Làm sao để thao tác xóa sản phẩm trong kho?

Để xóa 1 sản phẩm trong kho, anh chị vui lòng thao tác như sau Bước 1: Chọn 5. Kho ---> 5.3 Xuất, nhập kho ---> 5.3.1 Phiếu xuất, nhập kho Bước 2: Ở mục "Loại phiếu/Trạng thái" chọn "Xuất kho"

Tại đây, anh/chị chọn sản phẩm và xuất hết số sản phẩm còn tồn trong kho, sau đó bấm "Hoàn thành"

Anh/chị xuất hết số lượng đang tồn, đồng nghĩa với việc trong kho không còn sản phẩm ấy nữa ạ.

Last updated