140. Tôi bị quên mật khẩu thì phải làm sao?

Đối với tài khoản Quản trị: Anh/Chị cần sử dụng email của doanh nghiệp để gửi yêu cầu reset mật khẩu về hòm mail "taikhoan@pushsale.vn" của Pushsale để được reset lại mật khẩu.

Đối với các tài khoản Thành viên khác:

  1. Truy cập vào tài khoản Admin

  2. Click vào biểu tượng Menu chọn 1. Quản trị đơn vị -> 1.2 Nhân sự -> 1.2.1 Danh sách nhân viên

  3. Tại màn hình Danh sách nhân viên, Anh/Chị hãy tìm đến tài khoản nhân viên cần lấy lại mật khẩu, sau đó bấm vào biểu tượng

  4. Hộp thoại "Đổi mật khẩu" được hiển thị. Để đổi lại mật khẩu cho tài khoản này, hãy nhập mật khẩu mới, sau đó bấm nút "Đổi mật khẩu".

Last updated