1.2.4 Cấu hình chia số

Cho phép admin đơn vị thiết lập cấu hình chia số cho đơn vị

Sử dụng tài khoản admin, truy cập 1.2.4 Tại đây, anh/chị có thể tạo và tùy chỉnh một hay nhiều cấu hình chia số phù hợp với nhu cầu của đơn vị mình Cách thức thực hiện

Bước 1: Vào 1.2.4

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Tại màn cấu hình chia số, anh/chị lựa chọn các Options tùy ý với nhu cầu

Các trường thông tin cần lưu ý

  • Tên cấu hình chia số

  • Tên sản phẩm

  • Tùy chọn Áp dụng Ca làm việc (Ca làm việc thiết lập ở 1.2.3)

  • Người nhận số tương ứng của từng loại số ( Sale, CSKH, Admin)

  • Kiểu chia số tương ứng với lựa chọn *Người nhận số* ( Chia theo định mức hoặc Chia cho người nhận số gần nhất)

  • Điền danh sách user trong cấu hình ( lưu ý, mỗi user cách nhau bởi dấu ; ) click vào +Sale / + CSKH để xuất hiện bảng chia định mức tương ứng, số từ các nguồn được gán cấu hình chia số khi về sẽ mặc định chia theo thứ tự điền trong danh sách này

  • Điền định mức cho từng user ( nếu có) và lưu lại

Bước 4: Cập nhật

Last updated