1.4.11 Kết nối HolaShip

Sau khi kết nối thành công, kho/kế toán đăng đơn lên sẽ tự động gửi thông tin đến HolaShip, đơn vị giao vận sẽ chuyển hàng cho khách. Tình trạng gửi hàng sẽ được cập nhật thường xuyên.

Bước 2: Tại cấu hình giao hàng, chọn HolaShip; điền đầy đủ các trường thông tin sau:

  • Nhập Phone, pasword => nhấn Kết nối

  • Nhập mã OTP đã được gửi vào số điện thoại đã đăng ký => nhấn Xác thực

  • Lựa chọn xem hàng

  • Sử dụng bảo hiểm cho đơn hàng (nếu có)

  • Giao hàng 1 phần (nếu có)

Bước 3: Bấm Lưu để kết nối thành công

Trường hợp Hủy đăng đơn từ HolaShip thì BẮT BUỘC phải ấn làm mới mã đơn rồi mới thao tác đăng lại.

Hiện tại HolaShip giao 2 tuyến Hà Nội gồm 12 quận, Hồ Chí Minh gồm 19 quận (Đang tạm đóng 4 quận ngoại thành do dịch)

Last updated