Làm thế nào để đối chiếu tiền thu hộ với đơn vị giao vận

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

2. Chọn nút Tải mẫu Excel -> Nhập thông tin vào file excel vừa tải và lưu lại.

3. Quay lại cửa sổ đối soát đơn -> Ấn chọn file đối soát vừa lưu

4. Bấm UploadĐối soát.

Tips:

  • Nên tích vào ô "Kiểm tra khớp tiền thu hộ" để tra soát số tiền đơn vị giao vận trả về có đủ không (tiền thu hộ =...)

  • Nên tích vào ô "Cập nhật ĐSNB nếu khớp tiền" để tự động cập nhật đối soát những đơn đã kiểm tra ở trên.

Last updated