44. Hệ thống Pushsale có tự động thống kê và điều chỉnh định mức chia số cho sale không?

Hệ thống sẽ KHÔNG tự động đo lường và điều chỉnh tỷ lệ chia số cho sale mà Admin sẽ theo dõi báo cáo hiệu quả sale và tự điều chỉnh tỷ lệ thủ công. Lý do là vì tùy vào từng mô hình khác nhau mà chỉ số tiêu chuẩn để đo lường là khác nhau. Bên cạnh đó, khó để xác định đâu là thời điểm hợp lý để thông kê chỉ số tiêu chuẩn điều chỉnh tỷ lệ Vd: Chỉ số: tỷ lệ chốt, doanh số, tỷ lệ hoàn,... Thời điểm: ngày hôm trước, tuần trước, tháng trước, real time,.. Vì vậy, Pushsale sẽ có những báo cáo thông kê chi tiết các chỉ số theo nhiều thời điểm khác nhau và Admin sẽ dựa vào đó để có những quyết định điều chỉnh tỷ lệ chia số khác nhau cho sale.

Last updated