55. Làm thế nào để tắt bật tính năng nâng cao?

Do một số lý do về hệ thống và bảo mật mà tính năng nâng cao sẽ không được hiển thị ở giao diện taì khoản Admin mà chỉ có System admin có thể điều chỉnh. Để có thể bật tính năng nâng cao, anh chị vui lòng liên hệ Nhân viên kinh doanh phụ trách hoặc Chăm sóc khách hàng để được bật tính năng.

Last updated