1.4.13 Kết nối Ninja Van

Sau khi API với Pushsale, kho/kế toán đăng đơn lên sẽ tự động gửi thông tin đến Ninja Van, đơn vị giao vận sẽ chuyển hàng cho khách. Tình trạng gửi hàng sẽ được cập nhật thường xuyên.

Kết nối với Ninja Van

Bước 2: Tại cấu hình giao hàng, chọn Ninja Van; điền đầy đủ thông tin sau:

  • Nhập Brand ID (thông tin mã khách hàng)

  • Điền đơn vị giao hàng mặc định (Ninja Van)

Sau đó bấm nút Kết nối.

Bước 3: Bấm Lưu.

Cách lấy Brand ID

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản trị đơn hàng của Ninja Van.

Bước 2: Vào mục Cài đặt, chọn Cài đặt tài khoản

Tại khu vực Tài khoản được liên kết, sao chép Branch ID.

Lưu ý

  • Mã khách hàng (Brand ID) cần nhập vào chính xác để đảm bảo đẩy đơn sang đối tác Ninja Van thành công. Mã khách hàng được cung cấp sau khi khách hàng ký kết hợp đồng với Ninja Van.

Last updated