4.2.1 Ý nghĩa các bộ lọc

Khi nhận được một cuộc gọi, hay một số điện thoại bất kì, Sale sẽ vào tìm kiếm trong màn hình Hồ sơ khách hàng để xem thông tin trên hệ thống nếu đây là một khách hàng cũ.

Sale có thể tìm kiếm cả những contact không phải của mình tại màn hình Hồ sơ khách hàng

1. Tìm kiếm theo Họ tên, số điện thoại

2. Bộ lọc nhanh theo thời gian

Để tìm kiếm khách hàng theo thời gian, người dùng có thể thực hiện như sau:

 • Chọn thời gian: Có thể là 1 ngày, hoặc một khoảng thời gian

 • Chọn kiểu ngày: Có 4 kiểu ngày (ngày sale tác nghiệp; ngày data về hệ thống; ngày sale nhận data; ngày sale chốt đơn)

Nếu chỉ chọn thời gian mà không chọn Kiểu ngày, hệ thống sẽ mặc định là ngày data về hệ thống

3. Các bộ lọc khác

Các bộ lọc có thể sử dụng bao gồm:

 • Trạng thái giao hàng

 • Tài khoản sale phụ trách

 • Nguồn landing

 • Chọn marketing

 • Care đơn

 • Chọn sản phẩm

 • Trạng thái tác nghiệp; Tác nghiệp cần; Kết quả tác nghiệp

 • Trạng thái giao hàng; Trạng thái đối soát

 • Trùng số; Khách mới/Khách cũ

 • Trạng thái phân bổ

 • Phương thức giao hàng

Last updated