26. Cập nhật trạng thái đơn hàng khi giao hàng một phần

Giao hàng một phần là phương thức giao hàng mà khách hàng chỉ nhận một phần hàng hóa và trả tiền cho một phần hàng đó. Có 3 hình thức giao hàng 1 phần:

  • Hỗ trợ khách hàng chỉ nhận 1 phần hàng và trả tiền 1 phần (có sự đồng ý của khách hàng)

  • Hỗ trợ giao 1 sản phẩm cho khách hàng và lấy 1 phần hàng về cho Shop

  • Hỗ trợ khách hàng không nhận sản phẩm nhưng thu 1 phần chi phí cho Shop

Sau khi doanh nghiệp kết nối với các đơn vị vận chuyển thì trạng thái giao hàng sẽ được động bộ giữa 2 hệ thống.Tuy nhiên, có một số đơn vị không có trạng thái giao hàng một phần, vậy nên trong trường hợp này Doanh nghiệp cần chuyển trạng thái đơn hàng thủ công và cập nhật phần tiền thu hộ.Admin hoặc nhân viên kho và mục 5. Kho => chọn 5.1. Đăng đơn

Sau khi cập nhật tiền thu hộ thì bấm vào "Cập nhật" và "Cập nhật tiền thu hộ một phần" để lưu thông tin

Last updated