1.4.4 Kết nối giao hàng nhanh

Sau khi API với Pushsale, kế toán đăng đơn lên sẽ tự động gửi thông tin đến Giaohangnhanh, đơn vị giao vận sẽ chuyển hàng cho khách. Tình trạng gửi hàng sẽ được cập nhật thường xuyên.

I. Thực hiện trên Giao Hàng Nhanh

Bước 1. Truy cập trang web của Giao Hàng Nhanh https://5sao.ghn.vn/

Bước 2. Bấm vào tên shop/cửa hàng để vào màn Thông tin cá nhân, sau đó Copy token API như hình dưới

Bước 3. Vào mục Quản lý cửa hàng, ngoài shop chính, khách hàng cần tạo thêm ít nhất 1 cửa hàng/shop nữa

II. Thực hiện trên Pushsale

Bước 2. Tại cấu hình giao hàng, chọn GIAO HÀNG NHANH điền đầy đủ các trường thông tin sau:

 • Tài khoản: Nhập tên đăng nhập trên website của GHN

 • API key - Token: Dán Token đã copy ở bước 2 - Phần I

 • Cửa hàng: Bấm xem danh sách và chọn 1 cửa hàng (không chọn cửa hàng mặc định), tiếp theo bấm Xem danh sách và bấm Chọn cửa hàng. Chọn cửa hàng của kho trùng với thông tin cửa hàng trên Giao hàng nhanh để tránh việc lệch giá vận chuyển

 • Sử dụng bảo hiểm cho đơn hàng : Khi tích chọn vào tính năng này, hệ thống sẽ bắt theo chính sách bảo hiểm của Đơn vị giao vận, tránh tình trạng đơn hàng bị mất hoặc hỏng hóc thì không được hoàn lại tiền theo giá sản phẩm.

 • GHN chỉ cho phép dùng bảo hiểm với giá trị bảo hiểm tối đa là 5,000,000 VNĐ, nên nếu khai giá bảo hiểm vượt quá giá trị tối đa thì sẽ không cho phép đăng đơn.

 • Thêm lựa chọn (Cho phép đăng đơn với [Giá trị bảo hiểm] tối đa là 5,000,000 VNĐ cho trường hợp có check [Sử dụng bảo hiểm] khi tích vào ô này):

  • TH1: Tích chọn cho phép => đơn hàng có giá trị trên 5,000,000 VNĐ vẫn đăng bình thường, nhưng giá trị bảo hiểm chỉ là 5,000,000 VNĐ.

  • TH2: Không tích chọn cho phép => đơn hàng có giá trị trên 5,000,000 VNĐ không thể thực hiện đăng đơn vì giá trị bảo hiểm > 5,000,000 VNĐ

 • Chọn phương thức giao hàng ( Giao chuẩn )

Sau đó bấm nút Kết nối

Lưu ý: Ngoài ra anh/chị có thể thiết lập "Lựa chọn xem hàng" và "Phương thức giao hàng mặc định"

III. Cấp quyền cho phép Pushsale kết nối Giao Hàng Nhanh

Bước 1. Truy cập trang web của Giao Hàng Nhanh https://5sao.ghn.vn/

Bước 2. Vào mục Quản lý cửa hàng, Click vào shop/cửa hàng đã thiết lập ở bước 2 - Phần II

Bước 3. Thêm ID của Pushsale làm nhân viên cửa hàng. ID = 0936340445

LƯU Ý: Địa chỉ và sđt cửa hàng chính là địa chỉ và sđt người gửi của Shop. Cần điền chính xác theo thông tin người gửi thực tế

Vậy là Anh/Chị đã kết nối thành công API Version 2 của Giao Hàng Nhanh!

Pushsale chỉ có thể hiển thị một số trạng thái đơn hàng mà GHN cho phép gửi về, chi tiết như sau:

Trạng thái trên GHN

Trạng thái trên Pushsale

Mới tạo

Đã đăng

Chờ lấy lại

Đang lấy hàng

Đang lấy hàng

GHN đã lấy

Đã lấy hàng

Đang giao hàng

Đang giao hàng

Giao thành công

Đã giao hàng

Chờ trả hàng

Đang hoàn

Đang trả hàng

Đang hoàn

Chờ thanh toán

Chờ chuyển COD

Hoàn tất

Đã thanh toán

Hủy

Đã hoàn

Đã hoàn

Updated 07/2020

Lưu ý: Cần kết nối API Version 2 ở trong kho và trong cấu hình đơn vị.

Last updated