71. Tại sao đầu số Omicall không gọi ra được cho nhà mạng Viettel/ Vina/ Mobifone...

Lý do cuộc gọi không thể thực hiện được đến các đầu nhà mạng từ Omicall thông thường sẽ là 1 trong các lý do sau:

1. Số bị đánh giá là gọi Spam và bị nhà mạng chặn đầu gọi ra: Đây là lý do phổ biến nhất khi khách hàng đang sử dụng và bỗng nhiên không thể gọi ra được nữa từ đầu Omicall tới nhà mạng.

2. Chưa set up kịch bản cho phép gọi và nghe cho số khi gắn đầu số vào tài khoản Omicall: Lỗi này thường găp khi khách hàng mới cài đặt tổng đài Omicall và chưa biết các set up kịch bản gọi cho đầu số. Anh chị liên hệ nhân viên kinh doanh hướng dẫn để set up lại kịch bản nghe gọi.

3. Với các trường hợp đầu số không vi phạm 2 lỗi trên thì anh chị liên hệ với nhân viên kinh doanh để hỗ trợ khắc phục lỗi.

Last updated