Làm thế nào để lưu trữ và phân loại được nhiều thông tin khách hàng hơn?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

2. Điền các thông tin thu thập được từ khách hàng, ví dụ: Nghề nghiệp, ngày tháng năm sinh, hiệu quả sử dụng,...

3. Để phân loại khách hàng dựa trên các thông tin đã cập nhật vào mục 3.1 Quản lý khách hàng -> Sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm các khách hàng đáp ứng tiêu chí mong muốn.

Tips: Telesale nên dựa vào các thông tin đã lưu để chuẩn bị kịch bản tư vấn tốt nhất cho từng khách hàng.

Lưu ý: Tính năng này chỉ áp dụng khi đơn vị sử dụng Khách hàng 360. Khách hàng cần liên hệ nhân viên kinh doanh phụ trách đơn vị để được hỗ trợ tính năng này.

Last updated