Che kí tự Cột tin nhắn

Đơn vị muốn sử dụng tính năng vui lòng liên hệ Chuyên viên kinh doanh hoặc bộ phận CSKH để được hỗ trợ bật tính năng này

Che hết tin nhắn thành dạng ********** Ảnh minh họa:

- Che cả trong form lên đơn Ảnh minh họa:

Ảnh hưởng của các quyền khi bật tính năng:

- Sale - Kế toán - Vận đơn - Unit Admin thì vẫn nhìn được tin nhắn

- Leader Sale, CEO, Chia số, Marketing, Callstaff thì không nhìn được tin nhắn

Bổ sung thêm 01 cấu hình chức năng:

- Điền các tài khoản không che tin nhắn của khách hàng ( các tài khoản ngoại lệ không che )

Last updated