In giấy A5 bị mất chữ, phải làm sao?

Để in đơn bằng giấy A5, Anh/Chị cần thực hiện như sau:

1. Yêu cầu đặt dọc giấy, chuẩn với máy in, không bị lệch (nếu không khi in sẽ bị mất chữ)

2. Tiếp theo, tại màn hình in đơn trên Pushsale, anh chị lựa chọn như hình bên dưới.

Lúc này, đơn in ra sẽ không gặp lỗi mất chữ.

Last updated