5.2.2 Danh sách sản phẩm kho

Thống kê được số lượng sản phẩm trong kho hiện có và số lượng sắp hết hàng

Thống kê được số lượng sản phẩm trong kho hiện có và số lượng sắp hết hàng

1. Vào menu thả xuống (bấm vào tên đơn vị) 5. Kho --> 5.2 Quản lý kho --> Danh sách sản phẩm kho

2. Lựa chọn bộ lọc theo kho - theo sản phẩm - tìm kiếm theo tên sản phẩm

3. Đọc các chỉ số tương ứng để quản lý sản phẩm trong kho

4. Xuất Excel danh sách sản phẩm có trong kho

Chú ý:

  1. Số lượng sắp hết hạn ở bảng: Khi số lượng sản phẩm bằng với Số lượng hết hạn trong kho, sale chốt đơn sẽ báo tình trạng Hết hàng

  2. Số lượng sản phẩm còn trong kho = số lượng sản phẩm ban đầu - số lượng sản phẩm do sale chốt chốt + số lượng sản phẩm hoàn/hủy đã được đối soát

  3. Số lượng chờ xuất = Chờ vận đơn + giao ngay + hoãn giao hàng + hủy vận đơn (chưa đối soát)

Updated 04/2020

Last updated