108. [Pushcall] Gọi ra từ hệ thống gặp lỗi: Không hiển thị SIM để bấm gọi

Nguyên nhân1 : Hệ thống bị chậm

Giải pháp: Ctrl+ F5 chờ hệ thống load lại dữ liệu Nguyên nhân 2 : Chưa kích hoạt sim / Chưa lắp sim

Giải pháp: Truy cập App và Kích hoạt sim

Mở ở app PushCall ---> chọn Menu bên trái ---> chọn Cài đặt SIM ---> Kích hoạt lại sim

Last updated