Làm thế nào để tài khoản Marketing chia số thủ công cho sale

Tài khoản chức vụ Marketing có thể chia số thủ công cho sale bằng 2 cách Cách 1: Chia số khi Import file Excel Để tài khoản MKT có thể import được file Excel, người dùng vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh phụ trách để được hỗ trợ bật tính năng Sau khi MKT được phân quyền import data, có thể thực hiện bằng cách Xem hướng dẫn Cách 2: Chia số khi MKT nhập Data thủ công Để tài khoản MKT có thể chia số khi nhập Data thủ công, Unit Admin đơn vị vào 1.6 Cấu hình chức năng để bật tính năng tại mục B7 Cho phép MTK chia số khi nhập thủ công Sau khi đã được bật tính năng Tại màn 2.6.2 Nhập data thủ công, lựa chọn Sale cần chia số

Last updated