1.6.4 Kho số thả nổi

Một contact sau một khoảng thời gian mà không thể chốt đơn, để tránh lãng phí, contact này sẽ được chuyển vào KHO SỐ THẢ NỔI, để sale khác có thể lấy lại và tiếp tục tác nghiệp

Thiết lập danh sách tác nghiệp được phép vào Kho số

Mỗi một đơn vị có một quy tắc kho số thả nổi khác nhau, do đó cần thiết lập để cho phép những contact đang ở tác nghiệp nào thì được phép vào Kho số thả nổi

2. Tích chọn vào ô Kho số của Tác nghiệp tương ứng, nếu muốn cho phép contact nằm ở những tác nghiệp này được vào Kho số thả nổi

3. Bấm nút Lưu để hoàn tất

II. Cấu hình cho phép sử dụng Kho số thả nổi

2. Tích chọn vào ô Cho phép sử dụng kho số thả nổi

3. Thiết lập các thông tin sau

 • Kho số của team: Mặc định sale sẽ thấy được hết những số có trong kho số, lựa chọn này cho phép đơn vị sử dụng kho số với từng team, sale chỉ lấy số từ team trực thuộc.

Update Cấu hình kho số theo team

Mục đích: Lựa chọn thả nổi số nhiều nhóm, khi bật áp dụng cấu hình này , sale có thể lấy số từ các sale khác trong các nhóm được thiết lập, nhằm đảo chéo số của các nhóm khác nhau

Yêu cầu: sale lấy số cũng phải thuộc 1 trong các nhóm được thiết lập VD như ảnh: Sale 2 thuộc nhóm Sale5.2 có thể lấy số từ team Sale1.198 , team Sale1.7

 • Hiển thị số điện thoại trong kho số: Lựa chọn này cho phép đơn vị hiển thị thông tin các số điện thoại và tìm kiếm số điện thoại trong kho số thả nổi.

 • Hiển thị lịch sử tác nghiệp trong kho số: Lựa chọn này cho phép đơn vị hiển thị lịch sử tác nghiệp các số điện thoại trong kho số thả nổi.

 • Số lần tối đa đưa vào kho số của số không chốt đơn: Sau khi số vào kho đủ số lần mà đơn vị cài đặt thì số sẽ không vào kho số nữa (nên để từ 2 lần trở lên)

 • Sau x phút kể từ khi nhận data mà không chốt đơn sẽ bị thả nổi: Sau bao lâu sale nhận data nhưng không chốt được đơn mà đủ thời gian cài thì số sẽ vào kho số.

 • Không thả nổi những đơn quá x phút kể từ khi nhận data: Các đơn vị nên cài khoảng thời gian dài ra, nếu cài thời gian ngắn thì data sẽ không đủ điều kiện vào kho số (để từ hàng triệu đổ lên)

 • Giới hạn Sale lấy bao nhiêu số trong ngày từ kho số: Trong 1 ngày Sale được vào kho lấy tối đa là bao nhiều số

 • Thời gian (phút) giữa mỗi lần Sale lấy số trong ngày từ kho số: Sale có thể lấy số sau x phút cài đặt

 • Thời gian (phút) giữa mỗi lần Sale xem số trong ngày từ kho số: Sale có thể xem số sau x phút cài đặt (nếu đơn vị tắt hiển thị số điện thoại trong kho)

 • Hiển thị ô tìm kiếm số điện thoại trong kho số: Sale có thể tìm kiếm số điện thoại dù có đang che số hay không

 • Thả nổi toàn bộ số trong tác nghiệp, bỏ qua rule đếm thời gian: Thông thường các data đang trong thời gian đếm ngược chuyển tác nghiệp sẽ không vào kho số, tính năng này giúp cho các data đang đủ điều kiện vào kho sẽ vào kho số bỏ qua thời gian đếm

 • Cho phép sử dụng con mắt view số: đối với các đơn vị sử dụng che số trong kho số, nếu có như cầu cho phép Sale được view số điện thoại. Sử dụng tính năng cho phép mắt view số, Sale có thể ấn vào nút mắt để xem sđt đơn đó.

4. Bấm nút Cập nhật để hoàn tất thiết lập Kho số thả nổi

Lưu ý: Nếu không tích chọn Kho số của team thì sale có thể nhìn thấy toàn bộ số điện thoại trong kho số bao gồm cả những số điển thoại của sale không thuộc team.

III. Thiết lập bảo mật kho số

Trước khi thiết lập tính năng:

Sau khi thiết lập tính năng:

Cần ấn vào nút mắt để xem số điện thoại

 • Thời gian (phút) giữa mỗi lần Sale xem số trong ngày từ kho số: tránh tình trạng Sale vào lấy số liên tục dẫn tới loading -> Thiết lập thời gian tối thiểu giữa mỗi lần Sale lấy số

 • Thời gian (phút) giữa mỗi lần Sale xem số trong ngày từ kho số

 • Thời gian (phút) giữa mỗi lần Contact mở xem số trong ngày từ kho số

Đối với trường hợp Che số điện thoại, sau khi ấn vào nút mắt, anh/chị có thể xem được nội dung tin nhắn nội bộ tại cột Kết quả/Ngày Sale tác nghiệp

Last updated