Làm thế nào để CSKH chăm chéo khách của nhau?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Đơn vị Cấu hình kho thả nổi ở 1.6.4 để Kho số hoạt động

  1. Vào mục 4.4 Kho số thả nổi -> Chọn bộ lọc Khách cũ -> Chọn Khoảng thời gian

-> Bấm Tìm kiếm

Tips:

  • Có thể bật tắt một số tuỳ chọn sau: Hiển thị SĐT khách hàng, hiển thị lịch sử tác nghiệp, thả nổi theo team

  • Nên ghi chú nội bộ trước và sau khi gọi khách để người Chăm sóc sau biết được thông tin

Last updated