Facebook không về số từ inbox

Một số trường hợp sau khi kết nối Facebook với Pushsale, các contact từ comment về đủ, nhưng contact từ inbox không về hệ thống.

Để xử lý vấn đề này, hãy thực hiện như sau:

1. Truy cập fanpage quản trị, chọn mục Cài đặt

2. Bấm vào mục Nhắn tin nâng cao, tìm đến phần Cài đặt ứng dụng

3. Bấm chọn Cấu hình

4. Gỡ bỏ tất cả các ứng dụng ưu tiên, đưa về mặc định là Chọn. Lúc này số từ inbox sẽ tự động về hệ thống Pushsale

NẾU SAU KHI THỰC HIỆN CÁC BƯỚC TRÊN MÀ SỐ VẪN KHÔNG VỀ, HÃY THỰC HIỆN NHƯ SAU

1. Tại màn hình Danh sách fanpage facebook hãy bấm Remove Account sau đó bấm nút Connect with Facebook

2. Bỏ tích Sử dụng, sau đó bấm Lưu

3. Tích lại Sử dụng, sau đó bấm Lưu

Lúc này, số từ inbox sẽ tự động về hệ thống Pushsale

Update 03/2020

Last updated