4. Báo cáo data sale

Tính năng giúp Telesale Leader và Admin xem thống kê dữ liệu của các sale, ngoài ra có thể bật/tắt nhận dữ liệu chủ động mà không cần thông qua Admin

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

2. Sử dụng các bộ lọc để xem chỉ số:

 • Bộ lọc theo khoảng thời gian

 • Bộ lọc theo kiểu ngày

 • Bộ lọc nhóm

 • Bộ lọc contact cũ/mới

3. Sau đó bấm nút Tìm kiếm

4. Tài khoản Admin/Telesale leader có thể tắt/bật nhận dữ liệu của sale tại cột cuối cùng. (Tài khoản CEO không được phép sử dụng chức năng này) 5. Tài khoản Chiaso có thể phân bổ lại sau ở màn 4.6.4 bằng cách lọc data và ấn vào *Số contact chưa chia* Hệ thống sẽ tự động chuyển sang màn phân bổ data như 1.5 của tài khoản Admin

Lưu ý:

 • Contact nhận; Contact trùng; Contact không trùng: Sẽ thay đổi theo kiểu ngàykhoảng thời gian

 • Chỉ số hôm qua; Chỉ số tháng trước; Chỉ số tháng này: Không bị thay đổi theo kiểu ngàykhoảng thời gian được chọn

 • Số contact chưa chia: Chỉ admin đơn vị/CEO có thể nhìn thấy

Trong đó, % Chốt đơnDoanh số được tính theo kiểu ngày Pushsale, nghĩa là:

 • Số contact: Sale được chia trong thời gian chọn

 • Số chốt đơn: Tất cả các đơn chốt, gồm cả đơn từ các contact được chia từ trước đó

 • Doanh số = doanh số tạm tính (trừ hoàn, trừ huỷ vận đơn+hủy đăng đơn), tùy theo thiết lập của admin (trong mục 1.6 Cấu hình chức năng) mà trừ chiết khấu hoặc không.

Giải thích các chỉ số:

 • Contact nhận: Là tổng số contact sale nhận được.

 • Contact trùng: Bằng tổng những contact được chia bị trùng trên hệ thống.

 • Contact không trùng: Bằng tổng số contact nhận được - contact trùng.

 • % chốt đơn: Bằng tổng đơn chốt / tổng số contact.

 • Doanh số: Bằng tổng giá trị các đơn chốt được.

Last updated