Xem tất cả các đơn chốt được trong ngày như thế nào ?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Bước 1. Truy cập 2.3 Hồ sơ khách hàng.

Bước 2. Lựa chọn bộ lọc thời gian ngày hôm nay, chọn trạng thái đã chốt đơn và nhấn tìm kiếm.

Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các đơn đã được chốt trong ngày, bao gồm đơn chốt từ các data về trong ngày và đơn chốt từ các data của các ngày trước đó.

Tips:

Bạn có thể xem đơn chốt của những data về trong ngày bằng cách chọn bộ lọc kiểu ngày: ngày data về hệ thống, chọn trạng thái đã chốt đơn và ấn tìm kiếm

Video hướng dẫn: Xem tại đây

Last updated