127. Tại sao vào báo cáo 4.6.5 không hiện sale A/B...

Tài khoản của anh/chị vào báo cáo 4.6.5 Tối ưu sale không hiển thị sale A/B

Lý do gặp phải vấn đề này là bởi vì Báo cáo 4.6.5 là báo cáo cho đội nhóm, hiện tại trên tài khoản của anh/chị chưa có đội nhóm sale, hoặc bạn sale A/B chưa được add vào nhóm nào cả nên báo cáo sẽ không show được dữ liệu của sale A/B

Để có thể xem báo cáo này, anh/chị vui lòng tạo đội nhóm cho các bạn sale tại 1.2.2 Quản lý đội nhóm

Anh/chị có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Last updated