4. Báo cáo kinh doanh hệ thống

Báo cáo giúp kho xem được các chỉ số đơn chốt, số điện thoại, doanh số, tỷ lệ doanh số tb/sl kho theo kho.

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

  1. Truy cập vào tài khoản admin

  2. Chọn các bộ lọc Thời gian, Sản phẩm, Trưởng nhóm, Chọn nhóm, Trạng thái giao hàng, Đối soát và bấm "Tìm kiếm

4. Ngoài ra, Anh/Chị có thể sử dụng lựa chọn Không giới hạn ngày chốt

Nếu không tích vào ô "Không giới hạn ngày chốt", dữ liệu hiển thị sẽ cho biết, vào đúng ngày anh chị chọn, doanh số chốt được trong tổng số contact về trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu.

Nếu tích vào ô "Không giới hạn ngày chốt", dữ liệu hiển thị sẽ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, doanh số chốt được trong tổng số contact về từ khi đơn vị sử dụng hệ thống tới giờ là bao nhiêu.

Những đơn vị đang dùng kho thì mới sử dụng và xem được tính năng này

Anh chị muốn hiểu rõ hơn về các tiêu chí trong báo cáo có thể xem tại đây

Last updated