Số trùng nhưng chia cho sale khác nhau và không báo trùng

Một trường hợp các telesale rất hay gặp phải, đó là vì sao có một contact về 2 lần nhưng được chia cho 2 sale khác nhau, và cũng không báo trùng?

Thông thường, phần lớn những trường hợp này đều có chung một lý do: đã có một tài khoản cập nhật không trùng cho contact đó (có thể là sale hoặc admin).

Khi gặp phải trường hợp này, Anh/Chị hãy làm theo hướng dẫn để có thể tự mình kiểm tra:

Bước 2. Nhập số điện thoại cần kiểm tra, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 4. Lúc này, hộp thoại "Lịch sử tác nghiệp" được hiển thị. Nếu do một tài khoản đã cập nhật không trùng, hệ thống sẽ hiển thị như hình bên dưới.

Như vậy, nếu thấy lịch sử cập nhật không trùng, Anh/Chị đã có câu trả lời cho việc số giống nhau nhưng không báo trùng số.

Update 03/2020

Last updated