Làm thế nào để hệ thống không TỰ ĐỘNG lấy số seeding?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Bước 1. Truy cập 2.6.4 Quản lý số seeding

Bước 2. Nhấn nút thêm số seeding, nhập danh sách số Seeding, nhấn thêm.

Hệ thống sẽ lưu danh sách các số seeding và sẽ không tự động lấy những số này về hệ thống.

Tips:

Bạn có thể áp dụng tính năng Quản lý số seeding cho các trường hợp: đối thủ spam, khách hàng bom hàng nhiều lần nhưng vẫn để lại thông tin trên quảng cáo.

Last updated