1. Báo cáo nhập, xuất theo ngày

Giúp thống kê số lượng xuất, nhập sản phẩm trong từng kho tại thời điểm đó hoặc từ những ngày trước tới thời điểm hiện tại

2. Các trường hợp cần kiểm tra kho:

  • Muốn kiểm tra số lượng tất cả sản phẩm nhập kho, xuất kho hay bị vỡ, hỏng của từng kho tại thời điểm hiện tại: Chọn kho => Chọn tìm kiếm

  • Muốn kiểm số lượng từng sản phẩm nhập kho, xuất kho hay bị vỡ, hỏng của từng kho tại thời điểm hiện tại: Chọn kho => Chọn sản phẩm => Chọn tìm kiếm

  • Muốn kiểm tra số lượng tất cả sản phẩm nhập kho, xuất kho hay bị vỡ, hỏng của từng kho những ngày trước đó: Chọn thời gian => Chọn kho => Chọn tìm kiếm

  • Muốn kiểm tra số lượng từng sản phẩm nhập kho, xuất kho hay bị vỡ, hỏng của từng kho những ngày trước đó: Chọn thời gian => Chọn sản phẩm => Chọn kho => Chọn tìm kiếm

Toàn bộ Sản phẩm xuất/ nhập kho sẽ được báo cáo chi tiết bao gồm số lượng sản phẩm trước khi xuất/nhập kho trừ hoặc cộng số lượng sản phẩm mà sale đã chốt, hoàn/hủy đã được đối soát hoặc thêm vào.

Chú ý: Số lượng chờ xuất = Chờ vận đơn + giao ngay + hoãn giao hàng

Lưu ý: Bộ lọc ngày trong báo cáo này là ngày được chọn, không đi theo các bộ lọc kiểu ngày mặc định của các báo cáo, được hiểu là chỉ số báo cáo sẽ hiện thị thực tế theo thời điểm được chọn ( có biến động sẽ được cập nhật)

Updated 04/2020

Last updated