Tùy chỉnh định nghĩa khái niệm Khách cũ theo trạng thái giao hàng

Bước 1. Truy cập Tài khoản Admin -> Vào mục 1.6 Cấu hình chức năng -> Mục C dòng 14.

Bước 2. Sau khi tích vào ô Khách cũ theo giao hàng -> Click vào "Cấu hình giao hàng" để Thiết lập Khách cũ theo trạng thái giao hàng

Bước 3. Sau khi thiết lập Cấu hình giao hàng. Đối với các đơn chuyển trạng thái giao hàng sang Đã giao hàng, Đã thanh toán, Giao hàng 1 phần, số về hệ thống sẽ được tính là Khách cũ

Đối với các đơn ở trạng thái Chốt đơn, Đã hoàn (không được thiết lập Khách cũ) -> khi số đổ về hệ thống sẽ tính là số trùng.

Đối với trường hợp bật Cấu hình Khác landing khác sản phẩm tính là số mới

Số về từ nguồn A và đơn chuyển trạng thái Đã giao hàng. Đơn về từ nguồn B sẽ không tính là số khách cũ mà tính là số mới

Ví dụ cụ thể:

Số 0343120130 về lần 1 nguồn A tính là số mới ( bản ghi 1)

Bản ghi 1 chốt đơn => chưa có trạng thái giao hàng

Số 0343120130 về lần 2 nguồn A tính là số mới trùng ( bản ghi 2) => bản ghi 1 hiện icon trùng

Số 0343120130 về lần 3 nguồn B tính là số mới ( bản ghi 3)

bản ghi 1 => ĐGH

Số 0343120130 về lần 4 nguồn B tính là số mới trùng ( bản ghi 4)

Định nghĩa các kiểu số trên hệ thống:

Số mới: Là số lần đầu tiên xuất hiện trên hệ thống

Số mới trùng: Là số có từ 2 bản ghi (không bao gồm số CSKH) cùng số điện thoại trở lên, nhưng chưa có bản ghi nào có trạng thái giao hàng là ĐGH/ĐTT (hiện kèm biểu tượng trùng ở các data số mới trùng)

Số khách cũ: Là số đã về hệ thống và có bản ghi đang ở trạng thái giao hàng là ĐGH/ ĐTT, sau thời điểm có trạng thái giao hàng đó số về tiếp được tính là số khách cũ (các bản ghi khách cũ sẽ hiện kèm biểu tượng khách cũ)

Số khách cũ trùng: Là số khách cũ về tiếp trên hệ thống nhưng có tồn tại ít nhất 1 bản ghi khách cũ ( không tính bản ghi chăm sóc) chưa có trạng thái giao hàng là ĐGH/ ĐTT, (các bản ghi khách cũ trùng sẽ hiện kèm biểu tượng khách cũ và biểu tượng số trùng)

Số CSKH: Sau khi chốt đơn sinh ra bản ghi chăm sóc, thì tính là số CSKH ( Số CSKH ăn theo cấu hình giao hàng ( ...) mục 10A trong Cấu hình chức năng 1.6

Last updated