Làm thế nào để phân quyền xuất excel cho một số nhân viên được chỉ định ?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Hướng dẫn thao tác:

1. Vào mục 1.6 Cấu hình chức năng -> Tại mục C. Cấu hình chung -> Chọn dòng số 10. Phân quyền xuất excel -> điền tên đăng nhập của tài khoản cần xuất

Tips:

  • Nếu có nhiều tài khoản cần xuất excel thì giữa các tài khoản cách nhau bằng dấu " ; ".

  • Có thể kiểm tra lịch sử xuất excel tại mục 1.6 Cấu hình chức năng -> Chọn Lịch sử hoạt động -> Chọn bộ lọc Hoạt động -> Chọn Xuất excel -> Bấm Tìm kiếm

Last updated