8. Check số trùng và đơn hàng cũ

Trường hợp một khách hàng mua nhiều đơn hàng, hệ thống hoàn toàn có thể hiển thị trùng số, đơn hàng cũ để care đơn dễ dàng theo dõi.

2. Nhập số điện thoại, sau đó bấm nút Tìm kiếm

3. Số trùng sẽ được hiển thị biểu tượng Trùng số, kèm hình trái tim Khách cũ

Updated 04/2020

Last updated