4.3 Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Top 10 sale có doanh thu cao nhất.

Bảng xếp hạng cập nhật liên tục realtime tạo động lực cho các sale/telesales liên tục cố gắng.

Có thể xem bảng xếp hạng theo ngày và theo khoảng thời gian tự chọn.

Lưu ý:

  • Sale leader nếu không thuộc đội nhóm sẽ không xem được dữ liệu trong báo cáo

  • Trong trường hợp sale/telesales đó không nằm trong top 10 sẽ hiện ở cuối cùng của BXH

2. Theo dõi tỷ lệ chốt đơn

Tỷ lệ chốt đơn hiện cũng với bảng xếp hạng sau khi chọn khoảng thời gian cần theo dõi.

3. Lựa chọn "Chọn tác nghiệp không hiển thị thống kê"

Updated 04/2020

Last updated