1.4.10 Kết nối BoxMe

Sau khi API với Pushsale, kho/kế toán đăng đơn lên sẽ tự động gửi thông tin đến BoxMe, đơn vị giao vận sẽ chuyển hàng cho khách. Tình trạng gửi hàng sẽ được cập nhật thường xuyên.

I. Thực hiện trên BoxMe

Bước 1: Thực hiện trên web của BoxMe https://oms.boxme.asia

II. Thực hiện trên Pushsale

Bước 2. Điền đầy đủ các trường thông tin sau:

  • Tài khoản: Tên đăng nhập trên web BoxMe

  • API key - Token: Dán API key - Token đã copy ở bước 2 - Phần I

  • Cửa hàng (có thể hiểu là kho): chọn Địa chỉ lấy hàng đã tạo tại bước 3- Phần I. Chọn cửa hàng của kho trùng với thông tin cửa hàng trên BoxMe để tránh việc lệch giá vận chuyển

  • Anh/chị có thể thiết lập "Phương thức giao hàng mặc định" và đặt làm phương thức giao hàng BoxMe làm mặc định

Sau đó bấm nút Kết nối

Pushsale chỉ có thể hiển thị một số trạng thái đơn hàng mà BoxMe cho phép gửi về, chi tiết như sau:

Trạng thái giao hàng trên BoxMe

Trạng thái giao hàng trên Pushsale

Đã xác minh

Đã đăng

Đang lấy hàng

Đã đăng

Không lấy được hàng

Không lấy được hàng

Trên đường trả khách

Đang xử lý tại kho

Sẵn sàng giao hàng tại kho

Đã lấy hàng

Hết hàng

Đang chờ nguồn cung

Chế biến xuyên biên giới

Đã nhận tại cơ sở

Khởi hành tại cở sở xuất xứ

Qúa cảnh qua biên giới

Thông quan

Đã đăng

Bị tạm giữ

Đang giao hàng

Đang giao hàng

Đang trên đường vận chuyển

Đang giao hàng

Ra ngoài giao hàng

Đang giao hàng

Ra giao hàng

Không giao được

Đang chờ hoàn

Đang hoàn

Đang xử lý hoàn

Đã chấp nhận hoàn

Đang hoàn

Đang hoàn

Hết trở lại

Từ chối hoàn

Đang chờ nhận tại cơ sở

Quay lại cơ sở

Hoàn lại tại cơ sở

Đã hoàn

Đã hoàn

Người bán đã hủy

Nhà điều hành đã hủy

Đối tác đã hủy

Hệ thống đã hủy

Đang chờ kiểm tra

Đã giao hàng

Đã giao hàng

Hủy bưu kiện

Đã thanh toán

Đã thanh toán

Last updated