Cập nhật tính năng tháng 4/2023

Ngày 05/04/2023

Pushsale update tính năng:

 1. Cho phép xuất Excel 1.15.3 Danh sách đơn hàng lỗi

 1. Cho phép che số đồng bộ đơn vị (Trừ sale)

Che từ Popup lên đơn + số hiển thị ở tác nghiệp sale + số hiển thị ở Hồ sơ khách hàng + số hiển thị ở cột tin nhắn khách hàng+.... Đơn vị có nhu cầu sử dụng liên hệ CSKH để cấu hình riêng

Ngày 06/04/2023

Pushsale update:

Update form Báo cáo 4.6.5 Tối ưu sale

=> Lọc được Khách mới/ khách cũ Dữ liệu tổng đài sẽ lấy all dữ liệu bao gồm cả contacts trên hệ thống và contacts phát sinh bên ngoài ( gọi trực tiếp bấm số từ đth cài app Pushcall, từ web Omicall, từ hệ thống EZCall) => Có thể xảy ra lệch số liệu check trên hệ thống

Ngày 12/04/2023

Pushsale update:

Che số đồng bộ đơn vị ngoại lệ:

Nhập tên các user ngoại lệ không che (Cấu hình trong system admin) Đi kèm tính năng 72. Cho phép che số đồng bộ đơn vị ( Trừ sale)

Ngày 17/04/2023

Pushsale update:

 1. Sửa công thức Doanh số tạm tính mới: =∑ trạng thái - Đã hoàn - Hủy vận đơn - Hủy đăng đơn (Áp dụng cho tất cả báo cáo xuất hiện Doanh số tạm tính)

 1. Bổ sung thêm cột tỷ lệ % Doanh số hủy trong báo cáo 8.1.2 Báo cáo doanh số Marketing và 8.2.2 Báo cáo doanh số Sale, 8.6.4 Báo cáo doanh số chi tiết nâng cao

 1. Update lại báo cáo: CEO Dashboard V1 vs V2: Các User bị xóa mà không phát sinh doanh số sẽ không hiển thị trong báo cáo

Ngày 18/04/2023

Pushsale update:

 1. Trên app, tại màn tạo đơn, tự động tính tổng tiền khi chưa cập nhật đầy đủ thông tin như trên web

 1. App Pushsale. Hoạt động được tính năng Cho phép sale tích khách cũ trên màn lên đơn

 1. Cho phép App quét và đánh dấu trạng thái care đơn (màu tím)

Ngày 25/04/2023

Pushsale update:

 1. Tùy chỉnh Che thông tin MKT, tên nguồn dữ liệu trong 4.2 Hồ sơ khách hàng và 4.1 Tác nghiệp Telesale của tài khoản Sale ( bật trong cấu hình tùy chỉnh System Admin)

 1. Danh sách đơn hàng cùng số điện thoại bổ sung thêm địa chỉ => tính năng auto hoạt động all đơn vị, đơn vị nào có nhu cầu ẩn thì nhắn lại thông tin đơn vị cho team CSKH

 1. Sau khi đổi mật khẩu xong, logout user người dùng ra ngoài

 2. Đổi text Landing, source thành "Nguồn dữ liệu"

 1. Tự động tạo đơn vị enable các cấu hình chức năng (liên hệ bộ phận CSKH hoặc NVKD để được tư vấn rõ hơn)

 2. TK Call Staff tìm kiếm được sđt trong form 4.1 khi bật tính năng Sale chỉ tìm kiếm được data của mình

 1. Trong màn lịch sử cuộc gọi ở 4.1 hiển thị tên sale như 9.1.4

 1. Tài khoản admin vào lấy được mã QR của tài khoản CEO khi sử dụng Google Authen

 1. Cho phép tài khoản Chiaso xóa file import excel mà mình upload lên

 1. Xuất Excel báo cáo 4.5.3 Báo cáo công việc sale

 1. Bổ sung bộ lọc trong 4.1 Tác nghiệp Sale: Lọc theo Nguồn dữ liệu

 1. Lọc ở form 4.2 theo ngày nào thì sắp xếp dữ liệu theo ngày đó

 1. Che SĐT ở đoạn hội thoại FB đối với các tài khoản bật tính năng che số toàn đơn vị

Last updated