64. Cài đặt phương thức giao hàng mặc định

Để cài đặt phương thức giao hàng mặc định, anh chị vui lòng thao tác như sau:

Bước 1: Chọn 1. Quản trị đơn vị ---> 1.4 Kết nối giao hàng

Bước 2: Tại đây, anh chị chọn Đơn vị vận chuyển và phương thức giao hàng mặc định

Lưu ý: Với những Doanh nghiệp được đơn vị vận chuyển áp dụng gói giá riêng, vui lòng chọn đúng gói giá để thông tin phí vận chuyển không bị lệch trong quá trình lên đơn

  1. Nếu anh/chị sử dụng kho, cần thiết lập cho từng kho

Chọn 5. Kho ---> 5.2 Quản lý kho ---> 5.2.1 Danh sách kho

Last updated