1. Tạo kho mới

Đối với các trường có ký tự (*) là trường bắt buộc.

 • Tên kho: nhập tên kho.

 • Mã kho: Mã nhận biết kho.

 • Tỉnh/TP, Quận/Huyện, Phường/Xã: Chọn địa chỉ kho.

 • Địa chỉ: Nhập chi tiết địa chỉ kho.

 • Số điện thoại: Nhập số điện thoại kho.

 • Ghi chú (Nếu cần): Nhập ghi chú tạo kho.

 • Tỉnh/TP mặc định giao từ kho này: Chọn tỉnh thành được ưu tiên.

 • Quản kho (Nếu cần): Lựa chọn tài khoản quản trị kho.

 • Số ĐT quản kho: Thông tin người quản kho.

 • Đăng đơn người gửi: Nhập thông người đăng hiển thị khi đăng đơn sang đơn vị giao vận.

 • In đơn người gửi: Thông tin người gửi khi in đơn.

Ghi chú: Đăng đơn người gửi, In đơn người gửi đối với đơn vị có nhu cầu thiết lập riêng từng kho sẽ vào đây thiết lập riêng cho từng kho.

Bổ sung thêm các trường:

 • Mã đơn prefix: Nhập mã đơn hiển thị theo kho

 • Phân quyền sale: Nhập tài khoản sale được ưu tiên chốt đơn tại kho

VD: Mã đơn hiện tại là PS7372308PS. Khi điền mã đơn prefix là: KHM. Sau khi sale chốt đơn mã đơn sẽ hiển thị: KHM7372308PS.

Lưu ý:

 • Tính năng cần liên hệ bộ phân kinh doanh để được hỗ trợ cài đặt

 • Khi bật tính năng này, nếu sale không được phân quyền kho, sẽ KHÔNG NHÌN THẤY kho không được phân quyền trên màn lên đơn

 • Đối với kho để trống ( không điền bất kì một user nào) thì được hiểu là toàn bộ all sale đều có quyền

Updated 10/2020

Last updated