4.4 Kho số thả nổi

Tài khoản Admin vào 1.6 Cấu hình chức năng mục D. Kho số thả nổi để bật cho phép sử dụng Kho số

Sau đó Admin vào 1.8.1 Khai báo danh mục tác nghiệp, tick vào các tác nghiệp đơn vị muốn thả nổi.

Update Hiển thị nút gọi và ghi âm trong kho số đối với các đơn vị sử dụng tổng đài (Omicall, Myhub..)

2. Chọn các tiêu chí trên bộ lọc, sau đó bấm Tìm kiếm -> Hiển thị các data đủ điều kiện vào kho số

Sale ấn vào biểu tượng trái tim hiển thị Lịch sử mua hàng (toàn bộ các đơn chốt); Sale ấn vào biểu tượng số trùng hiển thị danh sách các đơn cùng SĐT

3. Tìm đến contact muốn lấy, bấm vào biểu tượng Lấy số -> data vừa lấy sẽ hiển thị trong 4.1 Tác nghiệp Sale, Sale thực hiện tác nghiệp với số vừa lấy

KH có thể check thời gian vào kho số ở cột Ngày vào kho số

4. Pushsale bổ sung thêm 2 nút (2 nút này chỉ hoạt động khi Kho số thả nổi cấu hình "Không hiển thị số điện thoại trong kho số và cho phép sử dụng con mắt view số")

  • Nút "hiển thị số bị che" hình con mắt : khi Sale ấn vào nút mắt, SĐT của khách sẽ được hiển thị.

Trong trường hợp Sale A đang bấm vào nút để xem số và Sale B ngay sau đó cũng ấn vào nút để xem chính số đó, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Đang có sale khác xem số này, vui lòng chọn số khác "

  • Nút "lịch sử xem số " tại cột Thao tác: khi ấn vào nút này, hệ thống hiển thị lịch sử gồm: tài khoản xem số và thời gian xem số

  • Bổ sung thêm mục tin nhắn nội bộ tại cột Kết quả: Khi Sale ấn vào nút mắt để xem số -> hiển thị tin nhắn nội bộ để xem tin nhắn được note lại.

+ Admin đơn vị cài đặt khoảng thời gian giữa 2 lần xem số trong 1.6 cấu hình chức năng

Cảnh báo khi sale đang ấn vào nút con mắt để xem số nhưng đang có sale khách xem số này rồi

Lưu ý: Pushsale update tính năng Thả nổi toàn bộ số trong tác nghiệp, bỏ qua rule đếm thời gian (cấu hình trong 1.6 cấu hình chức năng)

Lưu ý:

  • Sale bấm vào icon con mắt mở xem số thứ nhất, sau đó mở xem số thứ 2 thì số thứ nhất bị che

  • Số mà sale A đang phụ trách bị vào kho số thả nổi, thì sale A sẽ không thấy số này trong kho số, nhưng sale A vẫn có thể tác nghiệp được nếu contact này chưa bị sale khác lấy đi

  • Một contact chỉ do một sale phụ trách, ai nhanh tay sẽ lấy được số. Người lấy số ngay sau đó sẽ có thông báo “Sale khác đã phụ trách số này"

  • Ở form kho số, mỗi 1 lần sale vào trong 1 phút, hệ thống chỉ bốc ra 50 số đưa vào kho số để sale nhặt. Vì vậy với đơn vị mới sử dụng kho số khả năng sẽ xảy ra trường hợp vào kho số không hiển thị tất cả do các số cũ upload lên hoặc số từ trước nhiều dẫn đến việc không xử lý load kịp.

Update 7/2023

Che số điện thoại ở cột Tin nhắn khi đơn vị đang bật che số điện thoại ở Kho số thả nổi

Bật che số điện thoại ở Kho, ấn vào biểu tượng số trùng , số điện thoại ở cột Tin nhắn cũng sẽ bị che

Cho phép sử dụng con mắt view số

Đối với các đơn vị sử dụng che số trong kho số, nếu có như cầu cho phép Sale được view số điện thoại. Sử dụng tính năng cho phép mắt view số, Sale có thể ấn vào nút mắt để xem sđt đơn đó.

Last updated