5. Tối ưu sale

Tính năng giúp cho Leader có thể tự thiết lập các chỉ số riêng cho mỗi Sale trong nhóm (có thể hiểu là KPI theo ngày cho mỗi Sale), để có thể bám sát và hỗ trợ, đốc thúc Sale của mình mỗi ngày.

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

Bổ sung tính năng bật/tắt nhận dữ liệu theo danh sách của tài khoản Sale/CSKH

Người dùng nhập các tài khoản cần bật tắt theo danh sách, các tài khoản sale/cskh được ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Lưu ý:

 • Tài khoản Sale Leader chỉ bật/tắt dữ liệu được các thành viên trong nhóm của mình.

 • Bổ sung côt hiển thị những data được lấy từ kho số thả nổi

1. Thiết lập mức cảnh báo

Màu đỏ là chưa đạt KPI (Ví dụ: Dưới 80% KPI)

Màu xanh là vượt KPI (Ví dụ: Trên 100% KPI)

Màu xám là ngưỡng bình thường (Ví dụ: Trong khoảng 80% - 100% KPI)

Telesale Leader thực hiện thiết lập như sau:

2. Nhập Chỉ số trênChỉ số dưới, sau đó bấm nút Cập nhật

Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị màu sắc theo chỉ số như vừa thiết lập.

Lưu ý: 3 cột cuối cùng, bao gồm: Contact chưa tác nghiệp, Doanh số hủy, Doanh số hoàn

sẽ được tô màu ngược lại với thiết lập. Nghĩa là:

 • < chỉ số dưới: màu xanh

 • > chỉ số trên: màu đỏ

2. Tạo danh mục KPI

Danh mục KPI được thiết lập cho toàn công ty để tính lương thưởng và do Admin thiết lập. Tuy nhiên tại báo cáo tối ưu sale, Leader có thể tự tạo KPI riêng để dễ dàng tối ưu hơn trong việc quản lý công việc của các Sale.

Telesale Leader thực hiện như sau:

3. Nhập đầy đủ các trường thông tin sau đó bấm Lưu. Tiếp tục bấm Thêm để tạo KPI cho từng level khác nhau

Lưu ý: Các chỉ số thiết lập tính theo đơn vị ngày

3. Thêm chỉ số mẫu

Sau khi tạo danh mục KPI chung, tiếp theo Sale Leader sẽ áp dụng từng level KPI khác nhau cho mỗi bạn Sale.

Telesale Leader thực hiện như sau:

2. Hộp thoại được hiển thị, hãy chọn tháng muốn thiết lập KPI. Sau đó chọn KPI cho từng sale theo danh mục Level đã tạo tại bước 2

3. Bấm Lưu để hoàn thành thiết lập chỉ số cho các Sale.

4. Thực hiện xem báo cáo

Nhìn vào báo cáo này, Leader sẽ dễ dàng nắm được bạn Sale nào đang đạt KPI, bạn nào chưa đạt, và nếu chưa đạt thì vì vấn đề gì. Điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc quản lý, thúc đẩy Sale tăng doanh số.

Người dùng có thể tùy biến theo các bộ lọc để xem báo cáo:

 • Kiểu ngày

 • Thời gian

 • Bộ lọc Khách mới/Khách cũ

 • Tích chọn Tính thứ 7, Tính chủ nhật

Ví dụ: Chọn thời gian là 01/05/2020 - 15/05/2020

Nếu tích chọn "Tính thứ 7", hệ thống sẽ tính trong khoảng thời gian đã chọn, trừ những ngày chủ nhật thì có 13 ngày. Lúc này, các chỉ số sẽ bằng KPI * 13

Ghi chú các cột báo cáo:

 • Contact được chia: Bằng tổng contact sale nhận được trong ngày.

 • Contact không trùng: Bằng tổng contact trừ contact trùng.

 • Contact chốt đơn: Là tổng số contact chốt được trong số contact được chia.

 • Tỷ lệ chốt đơn: Bằng tổng contact chốt đơn / tổng contact (tính cả trùng).

 • Giá trị TB đơn: Bằng doanh thu tạm tính / contact chốt đơn

 • Contact chưa tác nghiệp: Bằng tổng contact trừ đi số contact đã tác nghiệp

 • Doanh số tạm tính / Contact được chia: Bằng tổng doanh số đã chốt / tổng contact được chia.

 • Doanh số huỷ: Là các đơn ở trạng thái Hoãn giao và Huỷ giao

 • Doanh số hoàn: Là các đơn ở trạng thái Đã hoàn đơn

 • Doanh số tạm tính: Là doanh số các đơn sale lên đơn - đơn hoàn - hủy vận đơn - hủy đăng đơn

 • Doanh số thành công: Là doanh số của các bạn sale đã lên đơn được đi giao hàng thành công

5. Báo cáo Kho số

Pushsale bổ sung thêm cột contact được lấy từ kho số, số đơn chốt, doanh số Kho số

Đơn chốt từ kho số = số đơn chốt từ các contact trong kho số

Doanh số kho số = Doanh số do sale chốt đơn từ các data lấy về được từ kho số

KH có thể xem được chi tiết các đơn lấy từ kho số của các sale bằng cách ấn vào số chuyển sang màn danh sách contacts

Tại báo cáo 4.6.5 Đơn vị có thể xem được chi tiết các đơn lấy từ kho số của các sale bằng cách ấn vào số chuyển sang màn danh sách contacts

6. Báo cáo tổng đài

Hiện dữ liệu tổng đài sẽ Lọc được Khách mới/ Khách cũ

Dữ liệu tổng đài sẽ lấy tất cả dữ liệu bao gồm cả contacts trên hệ thống và contacts phát sinh bên ngoài (gọi trực tiếp bấm số từ điện thoại cài app Pushcall, từ web Omicall, từ hệ thống EZCall)

=> Có thể xảy ra lệch số liệu check trên hệ thống

Anh chị có thể xuất Excel báo cáo để theo dõi số liệu

Last updated