4.1.6 Tác nghiệp chăm sóc

Tác nghiệp dành cho tài khoản chăm sóc khách hàng. Giúp chăm sóc các khách hàng sau khi đã chốt đơn hàng

1.Tác nghiệp chăm sóc là tác nghiệp sinh ra sau khi chốt đơn. Sẽ có hình trái tim để đánh dấu. Click vào hình trái tim để xem lịch sử đơn hàng của khách

2. Thao tác chăm sóc khách hàng giống như thao tác của sale: Lựa chọn kết quả tương ứng; hệ thống sẽ nhắc nhở tiếp các công việc sau đó

Nếu admin không cài đặt bộ phận chăm sóc, tác nghiệp chăm sóc của 1 khách hàng bất kì sẽ hiển thị trong tài khoản của sale chốt đơn đó ( sale đóng vai trò như chăm sóc khách )

Updated 04/2020

Last updated