Dành cho telesale

Tài khoản Sale có thể thao tác tác nghiệp, gọi điện, ghi chú, chốt đơn, sửa giờ trên app

  1. Đăng nhập vào tài khoản Sale trên app Pushsale -> Hiển thị màn Tác nghiệp cần để Sale tác nghiệp

  • Các contact sau khi được Chốt đơn sẽ chuyển về phần Đơn hàng. Sale có thể vào phần Đơn hàng để xem danh sách các đơn

  1. Một số tính năng Sale có thể thực hiện trực tiếp trên App

  • Tính năng Sửa giờ

Đối với các đơn đang trong trạng thái đếm ngược sinh bản ghi. Vào màn Tác nghiệp Chờ -> Sale có thể sửa giờ để phù hợp với thời gian tác nghiệp của Sale

  • Tính năng xem bản ghi trùng số, bản ghi khách cũ

  • Tính năng ghi chú, tin nhắn nội bộ

Sale có thể tự note ghi chú như tình trạng khách hàng, thông tin chi tiết để care khách tốt hơn - Chỉ bạn Sale đó mới xem được dòng ghi chú này

Sale vào Chi tiết đơn, note lại tin nhắn trong tin nhắn nội bộ -> Các bộ phận khác như Kho, Kế toán cũng xem lại được lưu ý do Sale ghi lại

Update 25/7/2023

Trên màn đơn hiển thị. Phần địa chỉ mặc định đang để là "--". Sale lên đơn cần chọn lại địa chỉ chính xác.

  • Tính năng Địa chỉ giao hàng không sử dụng mã hành chính (chỉ áp dụng cho PTGH Thủ công) hoạt động trên app

Cụ thể:

Bước 1. Sale vào màn Tác nghiệp cần-> Chọn Tạo đơn -> Hiển thị màn đơn

Bước 2. Trên màn đơn phần địa chỉ phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố mặc định để text là "--", Sale chỉ cần điền thông tin địa chỉ chi tiết, landing, tên KH, SĐT, Sản phẩm -> Chọn Tạo đơn -> Hiển thị chốt đơn thành công

Các đơn vị có nhu cầu sử dụng tính năng này vui lòng liên hệ với Chuyên viên kinh doanh hoặc bộ phận CSKH để được hỗ trợ bật tính năng này.

  • Tính năng nút “+” Thêm đơn cho khách cũ trên app

Cụ thể:

Bước 1. Tài khoản Sale truy cập vào màn Đơn hàng -> Các đơn ở trạng thái Đã chốt đơn hiển thị nút ''+''

Bước 2. Sau khi tick vào Nút "+" -> Hiển thị thông báo Thêm đơn thành công -> Sale quay lại màn Tác nghiệp Cần -> Bản ghi thêm được hiển thị

Ấn vào biểu tượng trái tim thể xem lịch sử đơn hàng của các khách cũ

Tài khoản Admin và Sale đều thực hiện được thao tác này.

Last updated