Làm thế nào để theo dõi doanh số giao hàng thành công của đơn vị vận chuyển theo từng nhân sự?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 8.5.2 CEO Dashboard V2 -> Chọn khoảng thời gian cần xem ->Chọn Doanh số giao thành công -> Bấm tìm kiếm

2. Hệ thống sẽ hiển thị hai bảng báo cáo của Sale/CSKH và Marketing

Tips:

Last updated