79. Lỗi không có lịch sử cuộc gọi trên Pushsale ?

Đối với lỗi này thông thường sẽ đến từ 1 trong các nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Khách dùng pushsale nhưng không đăng ký sử dụng tài khoản tổng đài nên sẽ không lưu giữ lịch sử cuộc gọi của sale khi gọi điện

Nguyên nhân 2: Đã đăng ký tổng đài nhưng gọi ra từ sim chưa đăng ký hoặc sim đã hết hạn.

Nguyên nhân 3: Tình trạng đồng bộ từ tổng đài về trên phần mềm bị chậm nên không hiển thị lên lịch sử.

Nếu sau khi check sale đã gọi ra được từ pushsale thì khách hàng báo lại với nhân viên kinh doanh phụ trách hoặc liên hệ với bộ phận CSKH để được hỗ trợ khắc phục

Last updated