68. Đăng đơn GHN "Tài khoản không thuộc cửa hàng" thì khắc phục thế nào ?

Đã kết nối GHN thành công nhưng khi đăng đơn thì thường hay gặp phải lỗi này, nguyên nhân là do Pushsale chưa được phân quyền nhân viên cửa hàng Shop GHN

Cách khắc phục: Xem video tại phần III theo https://docs.pushsale.vn/huong-dan/quan-tri-don-vi/ket-noi-giao-hang/ket-noi-giao-hang-nhanh

Bước 1. Truy cập trang web của Giao Hàng Nhanh https://5sao.ghn.vn/

Bước 2. Vào mục Quản lý cửa hàng, Click vào shop/cửa hàng đã thiết lập

Bước 3. Thêm ID của Pushsale làm nhân viên cửa hàng. ID = 0936340445

LƯU Ý: Địa chỉ và sđt cửa hàng chính là địa chỉ và sđt người gửi của Shop. Cần điền chính xác theo thông tin người gửi thực tế

Last updated