Ký hợp đồng đồng giá với giao vận thì pushsale có tính được phí COD đồng giá không?

Khi anh/chị kí đồng giá với một bưu cục của đơn vị giao hàng, nhưng Pushsale API với bên Tổng của đơn vị giao vận.

- Anh/chị báo bưu cục đó viết mail đề nghị cấp chính sách đồng giá như hợp đồng, thì khi đó lên đơn trên hệ Pushsale sẽ được giá như giá anh/chị kí.

- Nếu anh chị không yêu cầu bưu cục viết mail, thì anh chị lên đơn theo cước COD trên Pushsale bình thường, cuối tháng bên bưu cục sẽ chiết khấu lại cho anh/chị

Last updated