76. Làm sao để sử dụng tính năng khai giá bảo hiểm của GHN

Để chỉnh sửa tổng giá trị đơn hàng bằng giá trị thật của đơn khi đẩy sang Giao hàng nhanh (GHN), anh chị vui lòng tick vào Sử dụng bảo hiểm cho đơn hàng.

Để chỉ sửa, anh/chị vui lòng tháo tác như sau:

Chọn 1. Quản trị ---> 1.4 Kết nối giao hàng

Tại mục cấu hình giao hàng, anh/chị chọn Giao hàng nhanh

Tại đây, anh/chị click vào Sử dụng bảo hiểm, sau đó bấm Lưu

Lưu ý:

TH1: Anh/chị không tick Sử dụng bảo hiểm

  • Đơn mặc định đẩy qua sẽ được khai giá bảo hiểm là 999.999 VNĐ dù cho giá trị đơn có là bao nhiêu đi chăng nữa.

  • Trong trường hợp mất hàng, GHN sẽ đề bù giá trị bằng 3 lần chi phí vận chuyển.

TH2: Anh/chị tick Sử dụng bảo hiểm

  • Chi phí dịch vụ khai giá bảo hiểm là 0.5% giá trị đơn hàng ( đối với đơn từ 1.000.000 VNĐ)

  • Trong trường hợp mất hàng, GNH sẽ đền bù đúng giá trị đơn hàng, không quá 5.000.000 VNĐ

Ngoài ra, khi tick Sử dụng bảo hiểm thì sẽ có những trường hợp này xảy ra

  • Đơn dưới 1.000.000 VND ---> mặc định đẩy qua sẽ được khai giá bảo hiểm là 999.999 VND

  • Đơn từ 1.000.000 VND đến 5.000.000 VND ---> mặc định đẩy qua sẽ được khai giá bảo hiểm bằng giá trị đơn hàng

  • Đơn từ 5.000.000 VND trở lên ---> mặc định đẩy qua sẽ được khai giá bảo hiểm là 5.000.000 VND

Anh chị vui lòng tick vào Cho phép đăng đơn với [Giá trị bảo hiểm] tối đa là 5.000.000 VND

Last updated